МБАЛ „ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД – СМОЛЯН

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

КП №    КЛИНИЧНА ПЪТЕКА    Цени (в лв.)

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 613
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 400
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 774
4 Субарахноиден кръвоизлив 840
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 2 255
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми 461
8 Диабетна полиневропатия 180
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
17 Мултипленна склероза 533
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 270
19 Епилептичен статус 497
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 439
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 657
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 869
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 2 673
25 Паркинсонова болест 231
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт  600
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 120
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво  604
31 Ендоскопско milf porn и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  579
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  1 000
37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст 347
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 120
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронаро¬графия и минимален болничен престой 3 дни 330
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на lesbian porn ST сегмент с фибринолитик 2 750
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация 420
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация 1 100
54 Инфекциозен ендокардит 2 420
55 Заболявания на миокарда и перикарда 462
56 Ритъмни и проводни нарушения 345
57 Артериална хипертония при деца 579
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под
18 години 883
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 год. 330
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 660
72 Трансуретрална простатектомия  600
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 800
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 116
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - ендоскопски методи на лечение 774
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 646
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система  400
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 287
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 660
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
82 Реконструктивни операции в урологията  509
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 385
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   1 800
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 942
88 Радикална простатектомия 1 500
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440
90 Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация 350
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 410
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 426
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 333
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 329
96 Гнойно-възпалителни заболявания cartoon porn videos на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 663
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 528
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1 540
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над
18 години 497
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под
18 години 506
106 Заболявания на щитовидната жлеза 341
114 Глухота - диагностика и консервативно лечение 300
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден  150
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  340
118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана 535
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 535
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 319
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 546
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия 380
125 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 1 644
127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  353
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 284
131 Оперативно отстраняване на катаракта 360
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
141 Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 470
142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания 183
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. 390
145 Нерадикално отстраняване на матката 1 024
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 711
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 128
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277
150 Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800
156 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 363
157 Операт porn cartoon ивни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 363
158 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 521
159 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 521
160 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 053
161 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 053
162 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 939
163 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 939
164 Оперативни процедури върху апендикса 558
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 624
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426
167 Оперативни процедури при хернии 574
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601
169 Конвенционална холецистектомия 1 127
170 Лапароскопска холецистектомия 880
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 138
175 Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност 1 720
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 843
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 200
181 Оперативно лечение при остър перитонит 1 900
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 375
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 714
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение 550
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити 600
199 Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение 1 035
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384
203 Хирургично лечение при buy generic levitra online травма на главата 1 052
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия 900
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 005
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  
900
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 671
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник 994
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник 450
223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник 260
225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1 100
226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 462
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години 462
228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 429
229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години 429
230 Остър вирусен хепатит А и Е 879
231 Остър вирусен хепатит В, С и D 1 161
232 Паразитози 415
233 Покривни инфекции 415
234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения 443
235 Вирусни хеморагични трески 908
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система 438
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система 300
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат  300
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г 3 501
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест 787
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест 1 113
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест 666
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест 1 004
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 004
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест 1 815
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест 3 146
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото 2 420
278 Диагностика и интензивно лечение celeb sex tapes на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото 4 356
279 Грижи за здраво новородено дете  141
280 Хирургично лечение на изгаряния с celebrity nude площ над
5 на сто от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности 350
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 289
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 783
286 Системни заболявания на съединителната тъкан при viagra online лица над 18 години 424
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години  
689
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) 472
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 472
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 472
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години 669
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години 669
295 Фалоидно гъбно отравяне 2 gay porn videos 200Търсене